Analize de apă potabilă

Analize apa potabila

Calitatea apei reprezintă ansamblul caracteristicilor fizice, chimice, biologice şi bacteriologice, exprimate cuantificat, prin analiza apa, care permit încadrarea probei într-o categorie, căpătând astfel însușirea de a servi unui anumit scop. Garantarea calității și securității alimentare depinde de precizia și de fiabilitatea analizelor apei.

Producătorii, distribuitorii sau utilizatorii de apă potabilă, prin sistem public colectiv ori individual, pentru îmbuteliere și pentru industria alimentară trebuie să asigure monitorizarea curentă, operațională a apei potabile pentru a demonstra calitatea apei potabile produse, distribuite și utilizate în industria alimentară. Pentru toate aceste categorii ALS Life Sciences oferă soluții complete de prelevare si efectuare analize pentru toți parametrii microbiologici, chimici sau indicatori de calitate ai apei potabile.

De asemenea O serie de teste de analiza apa, cu scopul prezervării produselor alimentare și băuturilor, precum și a proceselor de fabricație la care acestea sunt supuse.

Apa potabilă este aceea pe care o putem consuma fără pericolul de a ne îmbolnăvi. Nu este nici toxică, nici infestată cu bacterii, viruși sau alți paraziți dăunători pentru om. În lume, mai mult de 4 milioane de persoane mor anual din cauza apei nepotabile, iar 885 de milioane de persoane nu au acces la o sursă de apă potabilă. Este, deci, vital să cunoaștem diferitele norme și indicatori de potabilitate și de calitate cu scopul de a sensibiliza autoritățile competente să ia măsurile ce se impun pentru a evita îmbolnăvirile și mortalitatea.

Dacă apa nu provine din rețeaua publică, acolo unde specialiștii implicați cunosc ce anume conține și care sunt problemele, trebuie să îți faci personal o analiza apa potabila. Pe baza buletinului de analiză, profesionistul consultat îți recomandă tratamentul, adică echipamentul sau echipamentele necesare pentru scopul dorit de tine. Fie că este vorba de potabilizarea apei, dedurizarea acesteia sau demanganizare, deferizare, decontaminare bacteriologică, demineralizare, declorinare, chiar epurare (pentru ape uzate) etc., profesionistul în tratarea apei alege atât schema de tratare și echipamentele, cât și mărimea acestora (dimensionare), în funcție de ceea ce scrie în buletinul de analiza apa potabile și de rezultatul dorit de client.
            De obicei, după aplicarea tratamentului, adică după montajul echipamentelor și punerea lor în funcțiune, se probează din nou apa printr-un nou buletin de analiza apa potabila. În acest fel, se poate observa dacă apa tratată are rezultatul dorit de solicitant.

ALS Life Sciences dispune de:

 • Echipamente performante si metode de încercare pentru toți parametrii de calitate ai apei potabile pentru monitorizări operaționale, monitorizări de control și audit, monitorizări de conformitate conform Legii 458/2002 privind calitatea apei potabile cu modificările și completările ulterioare: Legea nr. 311/2004, Ordonanța Guvernului nr. 11/2010, Legea nr. 124/2010, Ordonanța Guvernului nr. 1/2011 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2011. Metodele de încercare aplicate de laboratorul ALS Life Sciences respectă cerințele prevăzute de OUG 22/2017 care transpune Directiva (UE) 2015/1787 a Comisiei din 6 octombrie 2015 de modificare a anexelor II și III la Directiva 98/83/CE a Consiliului privind calitatea apei destinate consumului uman, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 260 din 7 octombrie 2015.
 • Efectuarea analizelor de calitate a apei potabile este coroborată cu prelevări de probe efectuate în regim de asigurarea validității și/sau acreditat ISO 17025 de echipa noastră de specialiști prelevări probe conform SR EN ISO 19458:2007, SR EN ISO 5667-1:2007, SR EN ISO 5667-3:2018, SR ISO 5667-5:2017
 • Personal calificat, cu studii corespunzătoare, instruire permanentă, aptitudini si experiență pentru efectuarea încercărilor si prelevărilor de probe;
 • Laborator de încercări ultra-modern și echipamente de ultimă generație corespunzătoare pentru efectuarea corectă a încercărilor; echipamentele sunt supuse unui control riguros și periodic pentru asigurarea trasabilității rezultatelor furnizate prin etalonări și verificări metrologice.
 • Metode de analiză standardizate adecvate încercărilor pe care le efectuează, validate în laborator;
 • Reactivi și materiale conforme din punct de vedere calitativ cu prevederile metodelor de încercare aplicate
 • Controlul datelor și managementul informațiilor prin intermediul sistemului informatic de înregistrare, colectare, prelucrare, raportare rezultate care asigură prelucrarea tuturor probelor la cel mai înalt nivel de profesionalism, în sistem confidențial și imparțial.
 • Sistem de asigurarea validității rezultatelor prin programele sale de controlul calității, verificări funcționale ale echipamentelor utilizând materiale de referință certificate pentru a oferi rezultate trasabile și tehnici statistice pentru analiza rezultatelor și identificarea precoce a oricăror abateri și tendințe de la criteriile de acceptabilitate impuse de legislație și standardele de metoda acreditate.
 • Rezultate furnizate cu exactitate, claritate, fără ambiguitate și cu obiectivitate sub forma raportului de încercare care include toate informațiile cerute de metodele de încercare aplicate și/sau solicitate de autoritățile competente, precum și alte informații convenite cu clienții săi, inclusiv incertitudinea de măsurare, limita de raportare și eventual opinii și interpretări cu privire la conformitatea probelor supuse încercării cu valorile limită admisibile impuse de legislația specifică probei analizate sau scopului propus de clienții săi.
 • Servicii organizate flexibil atât sub forma de soluții complete (pachete consultanță tehnică de specialitate, prelevare, efectuare încercări) cât și unitar pe tipuri activități în funcție de necesitățile clienților persoane fizice sau juridice în conformitate cu legislația aplicabilă și scopul propus.

PARAMETRII DETERMINAȚI CEL MAI FRECVENT

 • microbiologici: Escherichia coli, Bacterii coliforme, enumerarea microorganismelor care pot fi obținute în cultură: N.T.G. la 22°C, N.T.G. la 36°C, Pseudomonas Aeruginosa, Enterococi Intestinali, Clostridium Perfringens.
 • fizico-chimici: Amoniu, Benzo(a)piren, Benzen, Cloruri, Conductivitate electrica, Cianuri, 1,2-dicloretan, Fluoruri, Duritate, pH, Turbiditate, Azotati (Nitrati), Azotiti(Nitriti), Oxidabilitate (CCO-Mn), Sulfati, Metale (Ag, Be, P, Sn, Ti, Tl, Al, As, Ba, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Ni, K, Pb, Se, Na, Sb, V, Zn), Mercur (Hg), pesticide (PCB), compusi organo-clorurati, Hidrocarburi aromatice policiclice (PAH), compuși organici volatili (tetracloretena, tricloretena, trihalometani total, etc.)