Identificarea companiei

ALS LIFE SCIENCES ROMANIA

Strada Constantin Stere nr. 16
Cod Postal: 100573
Societate cu răspundere limitată
J29/2420/1992
RO 1364018