Analizele deșeurilor biologice

Printre deșeurile biodegradabile se numără de obicei nămolurile de epurare , deșeurile din agricultură, horticultură , silvicultură , prelucrarea alimentelor , industria de prelucrare a lemnului și așa mai departe. O listă a tuturor deșeurilor biologice este dată în Anexa nr. 1 la Decretul 341/2008 Coll.

Cum se dovedește conformitatea cu cerințele privind deșeurile biologice?

Dacă materialul dat este declarat ca produs, atunci acesta este guvernat de prevederile altor reglementări legale, în special Legea îngrășămintelor 156/1998 Coll.

Parametrii și limitele substanțelor și elementelor periculoase selectate pe care deșeurile biologice trebuie să le îndeplinească pentru a le putea utiliza în continuare sunt enumerați în Tabelul 5.1 din Decretul 241/2008 Coll. Conform rezultatelor analizelor și comparațiilor cu limitele acestui tabel, se pot utiliza următoarele:

  • pe suprafata terenului folosit sau destinat verdeata
  • pentru utilizare la crearea straturilor de recuperare
  • dovada ca este vorba de deseuri biologice stabilizate destinate depozitului

De asemenea, sunt demonstrate caracteristicile de calitate ale compostului sau digestatului de recuperare (Tabelele Nr. 5.2, respectiv 5.3) și în același timp este necesar să se dovedească eficacitatea igienizării efectuate pe baza monitorizării microorganismelor indicator conform Tabelului 5.4.