Analiza deșeurilor din depozitul de deșeuri

Depozitele de deșeuri sunt diferențiate în funcție de tipul de deșeuri pe care le pot primi. Pentru fiecare tip de depozit, legislația definește un set de substanțe și limitele acestora pe care trebuie să le îndeplinească deșeurile.

Deșeurile sunt împărțite în:
Inert
Alte

periculoase

În funcție de tipul deșeurilor, se selectează apoi tipul de depozit care poate primi astfel de deșeuri.

Cum se dovedește conformitatea cu cerințele pentru un anumit tip de deșeuri?
Fiecare tip de deșeu este evaluat folosind una dintre următoarele analize sau o combinație a acestora:

  • lixivibilitatea deșeurilor pentru clasificarea în clasa de levigabilitate I, IIa și III – tab. 2.1
  • concentratia poluantilor in substanta uscata pentru deseuri la depozitele de grupa S – deseuri inerte – tab. 4.1
  • determinare suplimentară pentru depozitele de gunoi din grupele S – alte deșeuri și S – deșeuri periculoase – carbon organic total (COT), respectiv pierderi la aprindere
  • conținut de substanțe organice pentru depozitele de deșeuri din grupa S – alte deșeuri (doar dacă se depășește limita DOC în levigat) – fila. 4.2
  • Deșeuri care conțin o componentă biodegradabilă – test de activitate respiratorie pentru deșeuri biologice stabilizate (AT4) – tab. 4.3
  • determinarea prezenţei fibrelor de azbest atunci când se suspectează posibila lor apariţie