Determinari de zgomot

Determinări nivel de zgomot

Zgomotul reprezintă o suprapunere dezordonată de sunete cu frecvențe și intensități diferite, ce implică determinări de zgomot. Sunetul este datorat vibrațiilor din natură, difuzate sub formă de unde care trec prin mediile gazoase, lichide și solide cu viteze diferite. Poluarea sonoră, determinată de sunetele dizarmonice supărătoare, este produsă mai ales de mașinile și mijloacele de transport, ca urmare a progresului tehnic, industrializării, mobilității populației, etc.

Zgomotul influențează negativ starea corporală și psihică a omului și animalelor, motiv pentru care poluarea sonoră necesită o atenție din ce în ce mai mare. Din punctul de vedere al deranjării auzului uman, limita inferioară este de 0 (zero) dB, iar cea superioară de 130 – 140dB. Măsurătorile nivelului de zgomot se efectuează atât în scopul identificării surselor de poluare fonică în zona în care se desfășoară activitatea industrială (peri-uzinal) sau alte tipuri de activități producătoare de zgomot, cât și pentru stabilirea nivelului de zgomot la locul de muncă, în vederea protecției sănătății lucrătorilor. Măsurătorile de zgomot sunt impuse de autoritățile de reglementare prin Autorizațiile de mediu și Autorizațiile integrate de mediu.

Nivelul de zgomot este reglementat prin standarde în vigoare precum:

  • SR 10009:2017 – Acustica urbană. Limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediu ambiant, care stabilește limitele maxim admise ale nivelului de zgomot, Lech (nivel de zgomot echivalent), în mediul urban, diferențiate pe zone
  • M.S.nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației cu completările și modificările din Ord. M.S. 994/2018 pentru modificarea și completarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014
  • SR 6156:2020 Acustica în construcții. Protecția împotriva zgomotului în construcții civile și culturale. Limite admisibile și parametrii de izolare
  • HG 493/2006 (*actualizată*) privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot

ALS Life Sciences efectuează următoarele tipuri de determinări de zgomot:

  • determinări ale nivelului de zgomot la limita amplasamentului;
  • determinări ale nivelului de zgomot ambiant interior;
  • determinări ale nivelului de zgomot ambiant profesional;

Laboratorul ALS Life Sciences are implementate metode de determinare a nivelului de zgomot în mediu ambiant conform următoarelor standarde de metodă SR 6161-1,3:2020 si SR ISO 1996-2:2018 putând astfel efectua toate tipurile de determinări de zgomot din mediul ambiant în regim acreditat cu respectarea metodologiei și duratelor de măsurare (măsurări de lungă durată pentru surse de zgomot nestaționare) care să permită declararea conformității nivelului de zgomot produs de surse industriale, trafic rutier, trafic feroviar, trafic aerian, etc. cu limitele maxime admisibile conform legislației în vigoare.