Analize ape reziduale

Analize ape reziduale

Laboratoare acreditate ALS Life Sciences Romania oferă analize chimice, microbiologice și fizice complete ale apelor uzate în conformitate cu cerințele legislative și, de asemenea, conform cerințelor individuale ale clienților.

Următoarele reglementările legale în vigoare se aplică analizelor de ape uzate :

Condiţiile de calitate a apelor reziduale evacuate depind de locul unde sunt evacuate conform HG 352/2005 care introduce 2 Normative tehnice de calitate a apei reziduale evacuate si anume:

  • NTPA 001 pentru apele evacuate în receptori naturali (râuri, lacuri, injectare în sol)
  • NTPA 002 pentru ape reziduale în reţeua de canalizare ale localitatilor sau direct în staţiile de epurare (vidanjare).

Analizele apelor uzate 

Analizele apelor uzate sunt destinate companiilor care deversează ape uzate în canalizare sau ape de suprafață, operatorilor de stații de epurare (companii, orașe, municipii), precum și persoanelor fizice care dețin, de exemplu, stații de epurare a apelor uzate menajere.

Apele reziduale fecaloid-menajere sunt încărcate cu cantităţi mari de substanțe organice, compuși amoniacali, grăsimi şi detergenți. Apele reziduale industriale sunt foarte diverse, conţinând compuşii prezenţi în tehnologiile din care provin. Pentru protecţia mediului înconjurător împotriva poluanţilor transportaţi de aceste ape, se face controlul concentraţiei compuşilor organici, a compuşilor solubili în solvenţi organici (grăsimi, uleiuri, hidrocarburi), a metalelor grele (ex. Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn, etc.), care sunt toxice pentru organismele acvatice, a unor compuşi toxici, cum sunt cianurile, fenolii, detergenţii, şi a sărurilor anorganice. Biodegradabilitatea este un parametru important, care indică tipul de proces de epurare la care trebuie supusă apa reziduală înainte de evacuare în mediu. Ea se exprimă prin analiza de CBO5 (Consum Biochimic de Oxigen în 5 zile). 

Dotarea cu analizoare specifice, moderne, computerizate (Spectrometre UV-VIS, FTIR, NDIR, Absorbţie atomică, Gaz cromatograf- Spectrometru de masă) permite obţinerea de rezultate sigure, conform cu cerinţele pentru un laborator acreditat pe SR ISO 17025, în cel mai scurt timp şi cu cele mai mici costuri. Marea experienţă a personalului tehnic al laboratoarelor ALS Life Sciences în procese de tratare şi epurare a apelor reziduale şi de analizare a acestei categorii de ape ne permite şi acordarea de consultanţă privind conformitatea cu cerinţele legale în domeniu.
            În strânsă legătură cu analiza apa reziduala ( analiza apa uzata ) se află monitorizarea funcţionării staţiilor de epurare apă menajeră sau industrială. Laboratoarele ALS Life Sciences au capacitatea acordării de asistenţă analitică la punerea în funcţiune a noilor staţii de epurare şi la monitorizarea şi optimizarea funcţionării celor existente. Dispunem și de autolaboratoare proprii cu care ne putem deplasa oricând şi oriunde, la solicitarea clienţilor noştri.

Laboratoarele noastre va ofera diferite seturi de analize acreditate pentru apele uzate evacuate în canalizare, care include următorii analiți:

Parametrii fizici : pH, conductivitate, duritate, turbiditate

Parametrii anorganici : consumul biochimic de oxigen dupa 5 zile 5 consumul chimic de oxigen, cloruri, azot amoniacal (N-NH 4 ), azot total, sulfati, azotit, azotat  

Metale: fosfor total, săruri anorganice dizolvate, mercur, cupru, nichel, crom total și hexavalent, plumb, arsen, zinc și cadmiu

Parametri organici : cianuri totale, cianuri usor eliberabile (toxice), hidrocarburi C10-C40, extractibile, surfactanti anionici.

Parametri microbiologici : Escherichia coli, Bacterii coliforme, N.T.G. la  22°C, N.T.G. la 36°C, Pseudomonas Aeruginosa, Enterococi Intestinali, Clostridium Perfringens.

Laboratoarele noastre va pun la dispozitie o gamă întreagă de alți parametrii, pe langa cei prevazuti de legislatie. Pentru mai multe informatii, vă recomandăm să contactați un reprezentant regional de vânzări sau să contactați departamentul de Relatii Clienti pentru orice întrebări la numarul de telefon  +40 244 596 193 sau la info.ro@alsglobal.com . Vom fi bucurosi să pregătim o ofertă personalizata pentru nevoile dumneavoastră

PRELEVAREA DE PROBE

Conform legislației, colectarea apelor uzate trebuie efectuata de catre o persoana calificata, care este laborator autorizat acreditat. Prelevatorii noștri certificati îndeplinesc toate cerințele reglementărilor menționate si au disponibilitate de a se deplasa oriunde in tara.