Analiza materialelor pentru instalatii de biogaz

Analiza materiilor pentru instalatia de biogaz

În laboratoarele sale acreditate, ALS Life Sciences oferă o soluție cuprinzătoare care va ajuta operatorii instalațiilor de biogaz în optimizarea operațiunilor BPS și a procedurilor de întreținere. Este astfel posibilă creșterea producției și a calității biogazului cee ace va duce la o mai bună economie de proces, evaluarea obiectivă a performanței instalației de biogaz, eficiența preparatelor adăugate, reducerea costurilor de întreținere, numărul de întreruperi neplanificate sau extinderea intervalelor de schimbare a uleiului în motoare. Fără valori ale parametrilor determinate în mod fiabil, controlul procesului este foarte complex, dacă nu imposibil.

CE ESTE O INSTALAȚIE DE BIOGAZ?

O instalație de biogaz este o instalație tehnologică care prelucrează biomasă (materiale sau deșeuri care conțin substanțe organice) în reactoare printr-un proces de digestie anaerobă controlată (descompunere microbiană a materialului organic fără acces de aer). Materiile prime cele mai frecvent utilizate sunt deșeurile biodegradabile din agricultură, producția animală, industria alimentară sau deșeurile municipale. Biogazul este produs prin descompunerea în mai multe etape a substanțelor organice conținute în materiile prime pentru utilizare ulterioară – pentru producerea de energie electrică, căldură, combustibili, echipamente de antrenare etc. Procese similare produc gaz de depozit cu o compoziție similară cu biogazul din corpurile de depozit. O altă ieșire este digestatul– reziduu solid după fermentare, care poate fi folosit ca îngrășământ, aditiv de compost sau ca material de recuperare a suprafeței terenului. Fugate este produsul l lichid al procesului de fermentație cu caracter de apă uzată.

LISTA DE ANALIZE PENTRU STAȚII DE BIOGAZ

Analizele furnizate includ parametrii chimici și fizici și teste microbiologice, relevante pentru tipurile individuale de probe (materii prime de intrare, biogaz , digestat , levigat , mediu de răcire, uleiuri etc.).

Digestat – parametri monitorizați în timpul procesului: substanță uscată, substanță uscată organică, pH, acizi grași – acid acetic, acid propionic, izo-butiric, butiric, izo-valeric, valeric, izo-caproic, caproic, heptanoicFOS / TAC – raport care determină sarcina fermentatoarelor, azot (azot total, azot Kjehldal și azot amoniacal). Elemente biogene – fosfor, potasiu, calciu, sodiu, magneziu și altele, după cum este necesar. Parametri microbiologici – Sallmonella, E.coli, enterococi, bacterii coliforme termotoleranteCaCO 3 și echivalent acid acetic – o alternativă la FOS / TAC

Materii prime de intrare: Substanță uscată, substanță uscată organică, conținut de azot și carbon organic, raport C:N, conținut de elemente biogene (fosfor, potasiu, calciu, magneziu) și altele conform cerințelor

Biogaz, gaz de depozit: Metan (CH4) – conținut tipic 50 – 80% vol.Dioxid de carbon (CO2) – conținut tipic 20 – 40% vol.Azot (N2) – conținut tipic de până la 5% vol.Oxigen (O2) – conținut tipic de până la 3% vol.Hidrogen sulfurat (H2S) – 0,1 – 1% vol. Umiditate – până la 10%.

Digestat ca material de ieșire: Elemente biogene – azot, fosfor, potasiu, magneziu, calciu și altele, după cum este necesar, metale grele – crom, cupru, fier, arsen, plumb, zinc, mercur, cadmiu, mangan, cobalt, molibden, nichel, seleniu. Substanțe și parametri periculoși – PCB, PAH. Marci de calitate – umiditate, azot total, pH. Parametri microbiologici – Salmonella, bacterii coliforme termotolerante, enterocociCaracteristici de calitate – umiditate, azot total, pH. Parametri microbiologici – Salmonella, bacterii coliforme termotolerante, enterococi

Ulei de motor: Vâscozitatea – parametrul de bază al fiecărui ulei de lubrifiere TBN – numărul de alcalinitate totală TAN – numărul total de acid. Oxidare, nitrare, sulfatare, apă, glycol. Conținutul de metale (de obicei: aluminiu, cupru, crom, fier, plumb, cositor, nichel), elemente de aditivi pentru ulei (calciu, magneziu, molibden, fosfor, zinc, sulf) elemente de poluare (bor, potasiu, sodiu, siliciu), pH  

Fugat-Analize necesare deversarii in canalizare/cursuri de apa/receptie la statii de epurare: BOD5, COD, pH, insolubile, azot, fosfor, metale și multe altele, după cum este necesar.

 

Mediu de răcire (de exemplu, motor și circuit de încălzire)-Duritate, conductivitate, pH, Anioni – cloruri, sulfați și altele, după cum este necesarMetale – fier, cupru, plumb și multe altele, după cum este necesar.

 

Pentru a proiecta o soluție optimă pentru cerințele dumneavoastră, vă recomandăm să contactați un reprezentant regional de vânzări sau să contactați departamentul de Relatii Clienti pentru orice întrebări la numarul de telefon  +40 244 596 193 sau la info.ro@alsglobal.com . Vom fi bucurosi să pregătim o ofertă personalizata pentru nevoile dumneavoastră.