Analiza completă a apei potabile

Se solicită în special producătorilor și distribuitorilor de apă potabilă, operatorilor de hoteluri, pensiuni, restaurante și, în general, oricăror spații comerciale cu sursă proprie de apă potabilă. În general, aceste facilități sunt solicitate de autorități să inspecteze periodic apa.

În cazul unei analize complete, autoritățile solicită și captarea apei acreditată, pe care  ALS Republica Cehă o  furnizează, inclusiv determinări în teren ale temperaturii și clorului, sau alți parametri.

Laboratoarele noastre asigură transmiterea rezultatelor către sistemul central de apă potabilă (IS PiVo) la cerere.

De asemenea, oferim o analiză completă a apei potabile, inclusiv determinarea pesticidelor relevante și a metaboliților acestora.

Parametrii monitorizați includ:

Parametri microbiologici și biologici  – microorganisme cultivabile la 22 ° și 36 ° C, bacterii coliforme, imagine microscopică, Escherichia coli, Clostridium perfringens, enterococi

Parametri fizici  – conductivitate electrică, culoare, pH, temperatură (la prelevare de probe), turbiditate, duritatea apei

Parametri anorganici  – clor liber (la prelevare), cloruri, cianuri, fluoruri, COD-Mn, ioni de amoniu, nitriți, nitrați, bromați, cloriți, sulfați, metale totale (Hg, Ag, Al, B, Ca, Cr, Cu , Fe, Mg, Mn, Na, Ni, As, Be, Cd, Pb, Sb, Se)

Parametri organici  – BTEX, PAU, OCP, TOL halogenat, TOC, pesticide și metaboliții acestora

În plus, se efectuează o evaluare senzorială a mirosului și gustului probei analizate.