Analiza apei brute

Captarea apei brute pentru analiză

Analiza apei brute

Laboratoare acreditate ALS Life Sciences Romania oferă analize chimice, biologice, microbiologice, organoleptice și fizice complete ale apelor brute în conformitate cu cerințele legislative și nu numai.

Toate analizele apei brute sunt efectuate în conformitate cu cerintele legislative, care stabilește limitele igienice ale parametrilor individuali, conform cărora calitatea apei rezultată este determinată în timpul producției de apă potabilă.

Analizele apei brute sunt destinate în primul rând operatorilor de alimentare cu apă, producătorilor și distribuitorilor de apă potabilă sau întreprinderilor industriale cu sursă proprie de apă tratată pentru apă potabilă.

Pentru întocmirea unei oferte financiare personalizate pentru analizarea apei brute vă recomandăm să contactați un reprezentant regional de vânzări sau să contactați departamentul de Relații Clienți pentru orice întrebări la numărul de telefon  +40 244 596 193 saula info.ro@alsglobal.com . Vom fi bucuroși să pregătim o ofertă personalizata pentru nevoile dumneavoastră.

ANALIZA COMPLETĂ A APEI BRUTE

Aceasta este apa preluată din surse de apă de suprafață sau subterană în scopul epurării apei potabile.

Parametrii monitorizați includ:

Parametri microbiologici și biologici – Escherichia coli, Bacterii coliforme, N.T.G. la  22°C, N.T.G. la 36°C, Pseudomonas Aeruginosa, Enterococi Intestinali, Clostridium Perfringens

Parametri fizici – conductivitate, culoare, pH.

Parametri anorganici – substanțe nedizolvate, nitrați, fluoruri, metale (Fe, Mn, Cu, Zn, B, Ni, As, Cd, Cr, Pb, Hg), cianuri totale, sulfați, cloruri, fosfați, consum biochimic de oxygen dupa 5 zile, consum chimic de oxygen-CCOCr, azot total,  amoniu, COD Cr , fosfor total.

Parametri organici – surfactanți anionici, hidrocarburi C10-C40, HAP – benzo (b) fluoranten, benzo (k) fluoranten, benzo (g, h, i) perilen, benzo (a) piren.

În plus, se efectuează o evaluare senzorială a mirosului probei analizate.

Eprubete pentru analiza apei brute

ANALIZA MONITORIZARII APEI BRUTE

Parametrii monitorizați includ:

Parametri microbiologici și biologici – enterococi, Escherichia coli, bacterii coliforme, număr de colonii cultivate la 22 ° C și 36 ° C.

Parametri fizici – conductivitate, culoare, turbiditate, pH.

Parametri anorganici – ioni de amoniu, metale (Mn, Al, Fe, Ca, Mg, Ca + Mg – duritate), nitrați, nitriți, cloruri, sulfați, COD Mn.

Prelevarea de probe

Serviciile noastre includ, de asemenea, colectarea independentă acreditată a apei brute în conformitate cu cerințele standardelor și legislației relevante. Prelevatorii noștri certificati îndeplinesc toate cerințele pentru prelevarea acreditată a acestor ape.