Masuratori noxe profesionale

Măsurători noxe profesionale

Mediul de lucru reprezintă un cumul de factori care îi pot afecta calitate. În zona mediului de lucru este necesar să se acorde atenție nu numai celor mai importanți factori, dar, de asemenea, să se ia în considerare impactul elementelor individuale ale unui mediu complex în care angajații își desfășoară activitatea.

Microclimatul optim la locul de muncă poate fi definit ca fiind calitatea mediului în care o persoană se simte cel mai bine din punct de vedere fizic sau mental și este capabilă de performanță maximă.

Microclimatul optim la locul de muncă are drept scop asigurarea sănătății și securității lucrătorilor. Prin urmare, Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă obligă angajatorii să ia toate măsuri de prevenire și protecție a angajaților astfel încât microclimatul de la locul de muncă să fie unul optim și să le permită să-și desfășoare activitatea în cele mai bune condiții. 

Conform legislației aplicabile privind asigurarea sănătății și securității lucrătorilor la locurile de muncă o parte a obligațiilor angajatorilor este reprezentată de necesitatea efectuării de încercări ale calității aerului locului de muncă cu privire la expunerea angajaților la agenți fizici, chimici, microbiologice, radiații, etc precum și stabilirea parametrilor de microclimat (temperatura, umiditate, indice de stres termic WBGT, viteza curenților de aer, iluminat, radiații electromagnetice) pentru a se asigura un climat favorabil desfășurării activităților specifice fiecărui loc de muncă.

Astfel în funcție de evaluării riscurilor la care este expus lucrătorul la fiecare loc de muncă se pot monitoriza un număr mare de agenți chimici, fizici și microbiologici, rezultatele furnizate de laboratorul ALS Life Sciences pentru acești parametrii putând fi comparate cu limitele maxime admisibile impuse de legislația de sănătate și securitate ocupațională în vigoare:

 • HOTĂRÂRE nr. 1.218 din 6 septembrie 2006 (*republicată*)privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici*)
 • Hotărârea Guvernului nr. 53/2021 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă
 • Hotărâre nr. 493 din 12 aprilie 2006 (*actualizata*)privind cerințele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot
 • Hotărâre de Guvern nr. 1876 din 22 decembrie 2005 privind cerințele minime de securitate si sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibrații
 • Hotărâre de Guvern nr. 1875 din 22 decembrie 2005 privind protecția sănătății si securității lucrătorilor față de riscurile datorate expunerii la azbest
 • HOTĂRÂRE nr. 1.136 din 30 august 2006 privind cerințele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice

Agenți chimici determinați în aerul locului de muncă de laboratoarele ALS Life Sciences:

Substanțe anorganice: NH3, H2S, hidroxizi alcalini, acid sulfuric, acid clorhidric, acid cianhidric, acid fluorhidric, metale ((Ag, Be, P, Sn, Ti, Tl, Al, As, Ba, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Ni, K, Pb, Se, Na, Sb, V, Zn), mercur (Hg)

Substanțe organice: hidrocarburi volatile (1.1.1-Trichloroethane, 1.1.2.2-Tetrachloroethane, 1.1.2-Trichloro-1.2.2-Trifluoroethane, 1.1.2-Trichloroethane, 1.1- Dichloroethane, 1.1-Dichloroethene, 1.2.3-Trichlorobenzene, 1.2.4-Trichlorobenzene, 1.2.4-Trimethylbenzene, 1.2-Dichloro-1.1.2.2-Tetrafluoroethane, 1.2- Dichlorobenzene, 1.2-Dichloroethane, 1.2-Dichloropropane, 1.3.5-Trichlorobenzene, 1.3.5-Trimethylbenzene, 1.3-Butadiene, 1.3‑ Dichlorobenzene, 1.4‑ Dichlorobenzene, 1.4-Dioxane, 2-Butanone, 2-Hexanone, 2-Propanol, 4-Ethyltoluene, Acetone, Acrylonitrile, Benzene, Bromomethane, cis-1.2- Dichloroethene, Cyclohexane, Dichloromethane, Ethanol, Ethylbenzene, Hexachlorobutadiene, Chlorobenzene, Chloroethane, Chloromethane, Chloroform, Isooctane, Isopropylbenzene, Methylcyclohexane, Methyl Isobutyl Ketone, m-Xylene, naphthalene, n-Heptane, n-Hexane, n-Propylbenzene, o-Xylene, p_Xylene, Carbon disulfide, Styrene, Tetrahydrofurane, Tetrachloroethene, Tetrachloromethane, Toluene, trans‑ 1.2‑ Dichloroethene, trans-1,3- dichloropropene, Trichloroethene, Trichlorofluoromethane, vinyl acetate, vinyl chloride), BTEX, PAH, PCB, dioxine și furani, cloroalcani, alchil fenoli, etc.).

Agenți microbiologici în aerul locului de muncă (aeromicroflora) și/sau teste de sanitație de pe suprafețe determinați de laboratoarele ALS Life Sciences:

 • Enumerarea microorganismelor. Tehnica de numărare a coloniilor la 30°C
 • Listeria monocytogenes si Listeria spp.
 • Stafilococi coagulaza-pozitivi
 • Bacterii coliforme
 • Enterobacteriacee
 • Drojdii și mucegaiuri
 • Salmonella spp.

Gama de substanțe chimice și agenți microbiologici pe care o putem determina prin prelevări cu pompe personale pe diverse substrate adsorbante (filtre, capcane cu adsorbant solid XAD, silicagel, cărbune activ, soluții absorbante specifice parametrului măsurat, etc), direct de pe suprafețe sau aeromicroflora este extrem de variată pentru mai multe informații, vă recomandăm să contactați un reprezentant regional de vânzări sau să contactați departamentul de Relații Clienți pentru orice întrebări la numărul de telefon  +40 244 596 193 sau la info.ro@alsglobal.com . Vom fi bucuroși să pregătim o ofertă personalizata pentru nevoile dumneavoastră