Masuratori microclimat

Măsurători microclimat

Microclimatul optim în care o persoană își desfășoară în mod optim activitatea depinde de mai mulți factori: aer condiționat, temperatura peretelui, temperatura obiectelor înconjurătoare, îmbrăcămintea, parametrii subiectivi umani, intensitatea activității desfășurate și alte efecte. 

Potrivit H.G. nr.1091/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă, anexa 1, la locurile de muncă în spații închise trebuie luate măsuri pentru a asigura suficient aer proaspăt, avându-se în vedere metodele de lucru utilizate și cerințele fizice impuse lucrătorilor.

În ceea ce privește temperatura din încăpere, actul normativ specifică că în timpul programului de lucru, temperatura din încăperile ce cuprind posturi de lucru trebuie să fie adecvată organismului uman, ținându-se seama de metodele de lucru utilizate și de cerințele fizice impuse lucrătorilor.

În măsura în care este posibil, locurile de muncă trebuie să aibă iluminat natural suficient și să fie prevăzut un iluminat artificial adecvat pentru sănătatea și securitatea lucrătorilor. Instalațiile de iluminat din încăperile cu posturi de lucru și de pe căile de acces și de circulație trebuie amplasate în așa fel încât să nu existe riscul de accidentare a lucrătorilor ca rezultat al tipului de iluminat montat.

Parametrii (sau condițiile) microclimatici ale mediului de lucru sunt, de asemenea, cunoscuți ca parametri de umiditate termică. Ei sunt determinați prin temperatură, umiditate relativă și curenți de aer. Aceste cantități fizice definesc confortul sau disconfortul. În cazuri extreme, aceștia pot polua mediul și avea efecte adverse asupra sănătății umane.

Pentru stabilirea adecvării unui mediu de lucru laboratoarele ALS Life Sciences determină următorii indicatori specifici microclimatului locului de muncă cu analizoare portabile în conformitate cu legislația aplicabilă de sănătate și securitate ocupațională:

  • Temperatura (ambientală, de globtermometru, de glob umed, calcul indice de stres termic WBGT pe baza valorilor măsurate)
  • Umiditate
  • Presiune
  • Viteza Curenților de aer
  • Iluminat