Laborator analiza sol ( analize sol )

ALS Life Sciences oferă o gamă completă de servicii de laborator analiza sol, pentru a pune în evidență gradul de poluare, ce poate avea loc în stratul de suprafaţă, prin scurgeri lichide sau împrăştiere de pulberi, şi în profunzime, prin scurgeri din rezervoare îngropate, conducte de transport, sonde de petrol, injectări de ape uzate, exploatări miniere, etc.

Poluarea de adâncime este cea mai gravă, deoarece este greu de remediat şi pune în pericol acviferele subterane. Poluanţii solubili în apă sunt transportaţi şi dispersaţi în profunzime de către precipitaţii, în timp ce poluanţii insolubili în apă, reprezentaţi în special de metalele grele, rămân la locul de impact.
Atunci când efectuăm analize sol, trebuie să ţinem seama de aceste particularităţi. Probele de analiză a solului pot fi recoltate din stratul de suprafaţă, de la 5-30 cm, pentru investigarea contaminării unor terenuri, sau de la adâncimi de 1¸5 m, chiar până la stratul de apă freatică, pentru evidenţierea unor poluări de profunzime.
Calitatea solului şi nivelele de poluare ale lui sunt precizate în Ord. 756/1997. În funcţie de modul de utilizare, avem două categorii de sol: soluri sensibile, prin care înţelegem terenurile cu destinație agricolă, şi soluri mai puţin sensibile, pe care sunt amplasate construcţii civile şi industriale şi pe care se desfăşoară activităţi economice şi tehnice. Pentru cele două categorii de folosinţă, Ord. 756/97 stabileşte, faţă de valorile normale, valorile de prag de alertă şi valorile limită de intervenţie. Pragul de alertă este valoarea poluanţilor la care trebuie luate măsuri de eliminare a surselor de contaminare, iar valoarea de intervenţie este concentraţia la care se impune aplicarea procedeelor de refacere a calităţii solului.
Contaminanţii reglementaţi prin Ord. 756/97 sunt:

  • Metale (Ag,As,Ba,Be,B,Cd,Co,Cr,Cu,Hg,Mn,Mo,Ni,Pb,Sb,Sn,Tl,V,Zn)
  • Compuşi toxici (Cianuri, Sulfocianuri)
  • Hidrocarburi aromate mononucleare (BTEX)
  • Hidrocarburi aromate hidroxilate (fenoli, etc.)
  • Hidrocarburri aromate polinucleare (HAP)
  • Hidrocarburi aromate clorurate (Clorbenzeni, Clorfenoli)
  • Bifenili policloruraţi (PCB)
  • Dioxine, Furani
  • Pesticide organice clorurate
  • Pesticide triazinice

Analiza tuturor acestor compuşi presupune tehnici laborioase de preparare a probelor și dotarea cu aparatură specializată performantă: spectrometre UV-VIS, IR, AAS, cromatografe GC-MS.
Probele recoltate sunt pregătite în laborator pentru analize sol. Pregătirea constă în uscarea în aer timp de 24 de ore, urmată de sortarea componentelor accidentale (rădăcini de plante, pietre, corpuri străine), mărunţirea, omogenizarea şi sitarea. A doua operaţie de pregătire este dezagregarea probei şi trecerea în soluţie a compuşilor de analizat.
ALS Life Sciences dispune de laborator analiza sol ce respectă cerinţele HG 1403 şi 1408 din 2007 pentru investigarea şi refacerea terenurilor contaminate.