Laborator analiza poluanti ( analize poluanti )

Poluarea atmosferică reprezintă efectul de modificare a echilibrelor dintr-un ecosistem, prin acțiunea poluanților, și poate fi determinată cu ajutorul aparaturii existente în dotarea unui laborator analiza poluanti. Poluanții atmosferici sunt compușii chimici (solizi, lichizi, gazoși) emiși în atmosferă și care pot manifesta un efect nociv la nivelul florei, faunei terestre și marine.

Expunerea mai mult sau mai puţin îndelungată a individului la acţiunea poluantă specifică unui loc bine determinat ca spaţiu şi timp (fum, praf, gaze toxice etc.); la locul de muncă – expunerea unui grup de indivizi, la intervale regulate şi pe o perioadă relativ lungă de timp, unui mediu cu poluanţi atmosferici specifici locului de muncă (aerosoli, praf, pulberi, gaze toxice, vapori toxici etc.); – comunitar – specific localităţilor rurale şi urbane, poluarea se corelează cu sursele specifice de emisie a poluanţilor si cu factorii meteorologici şi topografici locali. Sunt afectate şi alte forme de viaţă: plante, animale, construcţii civile si monumente. Poluarea este puternică şi extinsă într-o arie geografică relativ delimitată, fiind asociată de regulă unor zone puternic industrializate: exploatări miniere, zone petroliere, complexe industriale şi agro-industriale. Poluarea este specifică şi afectează permanent şi în mare măsură atât locuitorii din zona respectivă, culturile agricole şi de obicei ecosistemele limitrofe; – global – poluarea atmosferică este generalizată la scară geografică mare prin acumularea şi răspândirea poluanţilor în troposferă şi chiar în straturile superioare ale atmosferei (caracterul transfrontalier al poluării).
Controlul gradului de poluare a mediului ambiant cuprinde probleme de detecție și măsurare a agenților poluanți, de organizare a sistemului de control și supraveghere pe termen lung și de adoptare a unor norme privind limitele maxime admise pentru agenții poluanți.
Identificarea și măsurarea poluării mediului ambiant se poate face pe mai multe căi:

  • analize organoleptice;
  • utilizarea indicatorilor biologici;
  • analize de laborator analiza poluanti.

Alegerea metodei de analiză pentru diferiți agenți poluanți depinde de: toxicitatea și concentrația agenților poluanți, cantitatea emisă în mediu în funcționarea normală a întreprinderilor, de chimismul agenților poluanți, etc.
Analizele de laborator trebuie să fie precedate de o tehnică specială de prelevare a probelor pentru și, eventual, de prelucrare adecvată a lor.
O prelevare de substanțe poluante din aer trebuie să fie reprezentativă, adică să prezinte aceleași calități și caracteristici ca ale mediului din care s-a făcut colectarea; să respecte compoziția reală a agenților poluanți, atât din punct de vedere fizic (mărimea particulelor, cât și a compoziției chimice).
Eșantionarea probelor este, de asemenea, o problemă. În primul rând, trebuie să se determine care sunt locurile și perioadele de timp cele mai potrivite pentru prelevarea eșantioanelor reprezentative. Spre exemplu, în cazul cercetării poluării atmosferice, se pot preleva probe integrale de aer, se pot extrage prin filtrare doar aerosolii, se pot analiza depuneri pe suport activ sau inert sau se poate face apel la reacții de identificare și măsurare directă a agentului nociv, în laborator analiza poluanti. În cazul apei, avem latitudinea de a lua apa filtrată sau nefiltrată, în aval sau în amonte față de punctul de interes public, de a studia sestonul, mâlurile, etc. Momentul de prelevare a probelor trebuie să fie corelat cu perioada de activitate industrială sau publică ce generează noxa respectivă, cu condițiile atmosferice critice (spre exemplu: inversiune atmosferică), etc. Mai există detalii tehnice cum ar fi: volumul eșantionului, adâncimea (apa), respectiv înălțimea (aer) de recoltare, poziția față de firul apei, de maluri, de confluențe, de guri de deversare, etc.
Pentru controlul agenților poluanți industriali, timpul de prelevare decurge de la începerea activității industriale, până la încheierea ei. Nu este, însă, mai puțin adevărat că acest control al mediului trebuie extins și în afara perioadei de funcționare industrială, deoarece în timpul pauzelor industriale s-ar putea ca agentul poluant să scape din rezervoarele tehnologice. Similar, determinările din perioadele de pauză industrială ne dau posibilitatea de a vedea care este capacitatea proprie de autoepurare a aerului și apei sau de a sesiza, eventual, și alte surse pentru același agent poluant. ALS Life Sciences dispune de laborator analiza poluanti.