Esantionari si Prelevari acreditate

Esantionari si Prelevari acreditate de apa, aer, sol, deseu, namol

Laboratoarele ALS Life Sciences Romania va oferta cele mai bune servicii prin prisma acreditarilor si certificarilor obtinute, care asigura faptul ca toate sistemele, metodele si procedurile sunt controlate prin detinerea unei documentatii complete de trasabilitate a tuturor aspectelor legate de prelevare, inregistare si analizare. Astfel, laboratoarele ALS Life Sciences Romania efectueaza in regim acreditat esantionari/prelevari de probe in conformitate cu urmatoarele standarde de esantionare:

 • Prelevare probe de apa subterana, apa de suprafata, apa uzata, apa potabila pentru incercari fizico-chimice si microbiologice conform SR EN ISO 5667-1:2007, SR EN ISO 5667-3:2018, SR ISO 5667-5:2017, ISO 5667-4:2016, SR ISO 5667-10:2021, ISO 5667-11:2009, PSL-57.
 • Prelevare probe de sol conform STAS 7184/1-84, ISO 18400-101:2017, ISO 18400-102:2017, ISO 18400-104:2018, ISO 18400-107:2017, ISO 18400-105:2017, ISO 18400-202:2018, ISO 18400-203:2018, PSL-57.
 • Prelevare probe deseuri, namol conform: SR EN ISO 5667-13:2011, SR EN ISO 5667-15:2010, STAS 12526-87, PSL-57.
 • Prelevarea izocinetica a unor analiti de interes din efluenti gazosi pentru determinarea concentratiei de dioxine si furani, metale grele/Emisii de la surse fixe (efluenti gazosi reziduali) conform: SR EN 13284-1:2018, SR EN 1948-1:2006, SR EN 15259:2008, SR ISO 10396:2008, PSL-26.
 • Prelevarea probelor de aer inconjurator (imisii): determinarea concentratiei de pulberi in suspensie, fractia masica PM 10 si PM 2.5, determinarea pulberilor sedimentabile conform STAT 10813-76, STAS 10331-92, SR EN 12341:2014, STAS 10195-75, PSL-08.
 • Prelevarea probelor de aer inconjurator (imisii): determinarea concentratiei de dioxid de azot, dioxid de sulf, hidrogen sulfurat, ammoniac conform STAS 10329-75, STAS 10814-76, STAS 10812-76, PSL-30 editia din 15.01.2020.
 • Prelevarea probelor de aer inconjurator (imisii): determinarea cromului hexavalent STAS 11103-78, PSL-34.
 • Prelevarea probelor de aer inconjurator (imisii): determinarea concentratiei de pulberi in suspensie, fractia masica PM 10 si PM 2.5, determinarea pulberilor sedimentabile conform STAT 10813-76, STAS 10331-92, SR EN 12341:2014, STAS 10195-75, PSL-08.
 • Prelevarea probelor de aer inconjurator (imisii): determinarea concentratiei de dioxid de azot, dioxid de sulf, hidrogen sulfurat, ammoniac conform STAS 10329-75, STAS 10814-76, STAS 10812-76, PSL-30 editia din 15.01.2020.
 • Prelevarea probelor de aer inconjurator (imisii): determinarea cromului hexavalent STAS 11103-78, PSL-34.
 • Determinarea nivelului de zgomot conform SR ISO 1996-1:2016, SR ISO 1996-2:2018, SR 6161-1:2020, SR 6161-3:2020, SR 10009:2017, SR 10009:2017/C91:2020, PSL-14.