Determinari de zgomot

Zgomotul reprezintă o suprapunere dezordonată de sunete cu frecvențe și intensități diferite, ce implică determinari de zgomot. Sunetul este datorat vibrațiilor din natură, difuzate sub formă de unde care trec prin mediile gazoase, lichide și solide cu viteze diferite. Unitatea de măsură este decibelul, notat cu dB. Poluarea sonoră, determinată de sunetele dizarmonice supărătoare, este produsă mai ales de mașinile și mijloacele de transport, ca urmare a progresului tehnic, industrializării, mobilității populației, etc.

Zgomotul influențează negativ starea corporală și psihică a omului și animalelor, motiv pentru care poluarea sonoră necesită o atenție din ce în ce mai mare. Din punctul de vedere al deranjării auzului uman, limita inferioară este de 0 (zero) dB iar cea superioară de 130 – 140 dB. Măsurătorile nivelului de zgomot se efectuează atât în scopul identificării surselor de poluare fonică în zona în care se desfășoară activitatea industrială (peri-uzinal) sau alte tipuri de activități producătoare de zgomot, cât și pentru stabilirea nivelului de zgomot la locul de muncă, în vederea protecției sănătății lucrătorilor. Măsurătorile de zgomot sunt impuse de autoritățile de reglementare prinAutorizațiile de mediu și Autorizațiile integrate de mediu. Nivelul de zgomot este reglementat prin :
standarde în vigoare, cum este STAS 10009:1988 – Limite admisibile ale nivelului de zgomot, care stabilește limitele maxim admise ale nivelului de zgomot, Lech (nivel de zgomot echivalent), în mediul urban, diferențiate pe zone și dotări funcționale și pe categorii tehnice de străzi;
legislația SSM: HG 493:2006 completată de HG 601:2007
ALS Life Sciences efectuează determinari de zgomot, astfel:

  • determinări ale nivelului de zgomot profesional;
  • determinări ale nivelului de zgomot ambiant interior;
  • determinări ale nivelului de zgomot ambiant exterior.

ALS Life Sciences  monitorizează permanent poluarea fonică (24 ore pe zi, 365 zile pe an), prin determinari de zgomot, controlează conformitatea cu limitele impuse și oferă o gamă largă de beneficii suplimentare. ALS Life Sciences  prestează servicii de măsurare, determinări, monitorizare, predicție și evaluare permanentă și semi-permanentă pentru:

  • Zgomot aeroportuar și aeronautic
  • Zgomot de trafic rutier
  • Zgomot urban
  • Zgomot de cale ferata
  • Zgomot industrial
  • Zgomot la locul de muncă.

Monitorizarea permanenta poate oferi informații despre evoluția în viitor, predicția și crearea de hărți de zgomot. Pentru efectuarea măsurătorilor de zgomot, se utilizează un sonometru integrator, etalonat periodic și calibrat înainte de fiecare set de determinări.