Analize THP

Poluarea solului cu hidrocarburi petroliere este recunoscută astăzi ca fiind o problemă semnificativă, reprezentând un risc major pentru sănătatea umană şi pentru mediul înconjurător, fapt ce implică analize THP. Hidrocarburile petroliere sunt substanţe chimice naturale folosite de către om pentru o serie de activităţi, incluzând carburanţiidestinați vehiculelor şi încălzirii locuinţelor. Hidrocarburile petroliere (HP) reprezintă contaminanţi comuni ai siturilor, metodele de prelevare şi analiză a mediilor pentru familia hidrocarburilor petroliere fiind considerate în general metode THP (Total Hidrocarburi din Petrol). Termenul de hidrocarburi totale din petrol se referă la rezultatele analitice şi la impactul asupra mediului şi sănătăţii ale hidrocarburilor petroliere. Datorită complexităţii componenţilor THP, nu se cunoaşte decât relativ impactul acestora asupra mediului şi sănătăţii. Hidrocarburile formează un film impermeabil la suprafaţa solului, care impiedică circulaţia apei şi schimbul de gaze, provocând sufocarea rădăcinilor şi favorizând procesele de reducere. Analize THP au demonstrat că, pe măsură ce mediul devine mai anaerob, numărul şi activitatea metabolică a bacteriilor se reduce. Existenţa hidrocarburilor în solurile cultivate afectează germinaţia seminţelor, creşterea plantelor şi producţia.

La contact, hidrocarburile pot penetra seminţele şi pot omorî embrionul ori afecta germinaţia prin reducerea fluxului de apă către seminţe ori prin descreşterea oxigenului necesar pentru germinare. În urma analiza THP, s-a demonstrat că, dat fiind faptul că petrolul este bogat în carbon, raportul C:N din sol creşte, având o influenţă negativă asupra activităţii microbiologice şi nutriţiei plantelor cu azot (Overcash şi Pal, 1979). Acolo unde apare poluarea cu hidrocarburi şi apă sărată, poate avea loc o severă salinizare a solului și o creştere alarmantă a sodiului schimbabil. ALS Life Sciences pune la dispoziția clienților săi un laborator de analize THP.