Analiza levigabilitate

Analiza levigabilitate pune în evidență cel mai important aspect cu privire la deșeurile depozitate – spălarea cu apă din precipitaţiile naturale a diferitelor componente şi poluarea terenurilor şi apelor din vecinătate.
Ord. 95/2005 precizează categoriile de deşeuri solide, granulare, caracteristicile chimice pentru admiterea la depozitare şi metodele de testare a acestor proprietăţi specifice. Principalul test este analiza levigabilitate, care simulează în laborator spălarea materialului depozitat de către precipitaţiile naturale. Lichidul care spală materialul (deşeul) se numeşte levigat. Testul este complex prin condiţiile diverse în care se efectuează și prin modul de calculare a rezultatelor. Principalele componente verificate prin acest test sunt metalele grele, care nu suferă transformări în timp şi sunt toxice pentru vieţuitoarele şi plantele terestre şi acvatice.
Stabilirea criteriilor de acceptare a deșeurilor la depozitare ține seama de o serie de factori, cei mai importanți dintre aceștia fiind:
a) necesitatea asigurării condițiilor impuse de protecția mediului și a sănătății populației;
b) modul specific de construire și amenajare a fiecărui tip de depozit (realizarea sistemelor de impermeabilizare, a celor de colectare si de tratare a levigatului, respectiv a sistemelor de colectare și evacuare a gazului de depozit).
Criteriile de acceptare a unui tip de deșeu pe o anumită clasă de depozit se stabilesc ținându-se cont de caracteristicile deșeurilor, și anume:
a) compoziția fizico-chimică;
b) conținutul de materie organică;
c) biodegradabilitatea compușilor organici conținuți;
d) conținutul de compuși potențial toxici/periculoși;
e) levigabilitatea prognozată/testată;
f) proprietățile ecotoxicologice ale deșeurilor și ale levigatului.


Pentru a fi încadrat pe lista aferentă unei anumite clase de depozit, un deșeu este supus Nivelului 1 de testare, care constă în caracterizarea generală, realizată cu metode de analiză standardizate, pentru determinarea compoziției fizico-chimice și pentru testarea comportării la levigare și/sau a variației caracteristicilor pe termen scurt și lung. Indicatorii care trebuie testați, precum și limitele maxime admise se stabilesc pentru fiecare tip de depozit.
Laboratoarele ALS Life Sciences  efectuează testări de levigabilitate pentru deşeuri solide de diferite provenienţe în scopul caracterizării pentru depozitare, la nivelul de complexitate necesar şi în condiţiile metodologiei indicate de Ord. 95/2005. O variantă a analizării deşeurilor este analizarea nămolurilor reziduale din staţiile de epurare orăşeneşti, în vederea utilizării ca îngrășăminte agricole. Caracterizarea acestora este reglementată de Ord. 344/2004 şi este direcţionată pe analiza metalelor grele, dar şi a claselor de hidrocarburi periculoase (HAP, Clorurate, pesticide).