Analiza hidrocarburi ( analize hidrocarburi )

Fiecare ramură industrială are emisii de compuşi chimici specifici, care constituie elemente poluante pentru mediu, în anumite concentraţii, motiv pentru care este nevoie de laboratoare specializate în analiza hidrocarburi. Concentraţia maximă admisibilă pentru aceste emisii este reglementată de Ord. 462/1993, Anexa 1.

Consecinţele emisiilor de ardere asupra mediului:

 • Bioxid de carbon (CO2): Conduce la efectul de seră;
 • Monoxid de carbon (CO): Efect asupra sănătăţii;
 • Funingine: Efect direct asupra sănătăţii, impact asupra vegetaţiei (încărcare acidă);
 • Oxizi de azot (NO3, NO2): Efect direct asupra sănătăţii, principalul precursor al formării ozonului în troposferă; conduce la ploi acide;
 • Hipoazotita (N2O): Conduce la efectul de seră, conduce la distrugerea păturii de ozon în stratosferă;
 • Oxizii de sulf (SO2, SO3): Efect direct asupra sănătăţii; distrug flora  şi fauna, conduc la ploi acide;
 • Compuşi de clor şi fluor (HCl, Cl–, F–): Efect negativ asupra sănătăţii; distrug flora;
 • Aerosoli toxici: Efecte toxice şi cancerigene;
 • Cenuşa zburătoare: Iritarea ochilor  şi a căilor respiratorii; conduce la nebulozitatea troposferei;
 • Metale grele (Cr, Ni, Cd, As, Pb, V, etc.): Efecte toxice şi cancerigene.

Astfel de emisii specifice sunt de la:

 • fermele de creştere a animalelor, în special păsări: NH3, H2S;
 • fabricile de mezeluri, prin operaţiile fierbere-afumare: Fenoli, Formaldehidă;
 • operaţiile de acoperiri galvanice: vapori acizi, cianuri, aerosoli cu metale grele;
 • depozitele de deşeuri menajere: NH3, H2S, CH4, CO;
 • tratarea suprafeţelor metalice: NH3, H2S, SO2, Nox.

Laboratoarele ALS Life Sciences efectuează analiza hidrocarburi și analiza oricărui compus chimic din emisii prin captare în reactivi specifici din gazele aspirate (metoda absorberelor), cu ajutorul senzorilor electro-chimici specifici montaţi pe analizorul MultiRAE (NH3, H2S, CO, SO2, NO2) sau cu analizoare specifice (ex.: analizorul de metan şi limită de explozivitate).