Analiza Dioxinelor si PCB-urilor

Termenul dioxine este adesea folosit pentru a acoperi atât dibenzo-p-dioxinele policlorurate (PCDD) și dibenzofuranii policlorurați (PCDF), un grup de 210 substanțe chimice, din care 17 sunt de mare preocupare toxicologică. Acestea apartin grupului de poluanti organici persistentin(POP), împreună cu bifenilii policlorurați (BPC) și Hidrocarburile poliaromatice (HAP). – Regulamentul (UE) nr. 1259/2011 al Comisiei din 2 decembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 în ceea ce privește niveluri maxime pentru dioxine, PCB asemănătoare dioxinelor și non-dioxine PCB-urile din produsele alimentare.

Regulamentul (UE) nr. 277/2012 al Comisiei din 28 martie 2012, în ceea ce privește nivelurile maxime și pragurile de acțiune pentru dioxine și bifenili policlorurați în furaje. Toate procedurile de testare a dioxinelor sunt validate și acreditate în conformitate cu normele si standardele internationale


● personal cheie care împarte până la 30 de ani de experiență în domeniul SM și POP
determinare;
● participarea regulată la comparatii interlaboratoare cu rezultate excelente;
● până la 30.000 de analize pe an într-o gamă largă de matrici incl. de mediu
probe, apă, alimente, furaje, vegetație și matrice unice, cum ar fi cele industriale
produse (coloranți, pigmenți, intermediari organici).